básně-upíři

Odbila půlnoc

2. září 2018 v 20:50 | Iri
Odbila půlnoc,
jak sen se to zdá,
že nadešel upíří čas,
jenž při svitu měsíce ,
náruč svou otevírá upírům zas.

Neb tajemným večerem jest,
jenž hvězdnou noc se mění ,
neb upířím bálem ,
stává se znenadání.

Jenž v elegantní tanec se mění ,
jenž upíří znají ,
neb eleganci v sobě skrytou mají ,
jenž jen upíři znají .

upíři

14. července 2018 v 21:23 | Iri

Noční oblohou tichý šelest křídel zní ,
Nad krajinou noční jenž tiše spí ,
Kdy večer a noc
Náruč svou rozevírá
Upírům jenž se ven vydává jí
Neb společně na lov vyrážejí
Tiší jak kočka jsou avšak rychlejší nežli netopýr
Upíři jsou ,
jenž dávnou pravdu znají
Jenž ve svém upířím srdci skrytou mají
Neb každý upírka či upír ví
Že v přátelství a v jednotě síla spočívá
Jenž , nepřítele k zemi srazí.

Noční básen

17. června 2018 v 22:39 | Iri
Svou náruč noc otvírá
dětem noci ,jenž dobře zná,
neb oči jejich rudou záři mají
jenž do noci září jak démanty noci
jenž rudý odlesk mají ,
neb , upíři do noci se vydávají zas
neb nadchází jejich čas
jenž luny ohlásí tvář
na obloze černé
jak křídla havraní
jenž zlatá zář hvězd zdobí
neb upíří čas nadešel zas
jenž upíři znají , jenž rudé oči mají
avšak přesto lásku , věrnost a přátelství znají
jenž ve svém srdci ukryté mají

Upíři báseň -verze 2

25. března 2018 v 20:04 | Iri
Upíří báseň jenž vzniká v srdci
Chvěje se v myšlenkách
Jak motýl zrozený
Jenž prvně vzlétnout má
Avšak na slova se v mysli mění
Jenž upíří básni verše dávají
Jenž skryté v srdci zůstávají
Nežli nastane jejich čas
Neb upíří báseň vzniká
Za svitu měsíce či slunce
Jenž paprsky svými krajinu ozáří zas
Neboť právě nastává upíří básně čas
Jenž přichází za svitu měsíce
jenž ozáří krajinu noční
Neb otevírá náruč svou dětem noci

Upíři báseň-verze 1

17. března 2018 v 20:00 | Iri
Takže nejdříve tato báseň má dvě verze a dneska se dočkáte jedné verze a příští víkend druhé verze a nebo ještě tento víkkend no uvidím . Takže doufám, že se bude líbit. Nevím proč ,ale nějak mi zrovna tento název začal znít v hlavě a pak z toho byla báseň.

Upíří báseň jenž zrodí se v mysli ,
slova hledá jenž vystihnout jí mají
neb řád jí dají

jenž upíří báseň ve verš mění
avšak přesto skrytá v srdci zůstává
nežli čas upíří básně nastává
neb upíří báseň svá slova má
jenž ,jí vdechnou řád

jenž v rým či snad sloku se mění
jenž upíří básni základ tají
neb tajemnou se má stát
upíří báseň , jenž vzniká v kterýkoliv čas.

Čas upíří

21. ledna 2018 v 22:00 | Iri
Co na to říci recenze zkrátka nebude , zato se zde zjevilo něco jiného Usmívající se Tak snad se to bude líbit.
S láskou
vaše Irí


Noční krajinou , jenž luny svit ozáří
v tmavých zákoutí , která ukryt dávají
pár rudých očí objeví se znenadání
neb nastává čas upíří
jenž , přiblížil se znenadání
pod rouškou noci , jenž křídla svá rozevře
pro děti noci , jenž při sobě navzájem stojí
neboť sílu přátelství a lásky znají
avšak přestože rudé oči mají
jenž rudě jak rubíny do noci září
na lov se vydávají pod rouškou noci
neboť čas upíří nastává již
jenž záhadou je
neboť tajemstvím zahalen jest
ten čas upíří

jenž pod rouškou noci nastává již

Upíři bál

23. září 2017 v 21:16 | Iri
Upíří bál nastává při západu slunce
Jenž přichází v podzimní čas dříve
Nežli se na první pohled zdá
Neb večerní tma upíří čas znamená
Jenž stvořen jest pro upíří bál
Jenž při svitu měsíce a září hvězd
V podzimní čas začíná
Avšak přesto z počátku jen upíru tančívá pár
Neboť hvězdní čas teprve nastává
Neb počátkem jest tento čas pro upíří bál
Jenž ve svitu hvězd začíná s lunou jenž ozáří podzimní kraj
Který v noci při svitu luny ožívá
Neb upíří bál v záři hvězd začíná
Neboť upíru více tančivá
Jenž své partnery či partnerky k tanci vyzívá
Neboť v hvězdné září tančívají s ladností
Jenž skrytá v upířím bálu jest

Jenž do noci zářívá jak bílý růže květ který teprve rozkvétá

Dva bratři

8. července 2017 v 20:00 | Iri
Dva bratři jenž se znají
Navzájem při sobě stojí
Neb již celá staletí se znají
Neboť oči jejich rudou záři v noci mají
Září do noci jak démanty noci
Jenž rudou barvu mají
neb upíří svět dobře znají
avšak navzájem se rádi mají
jak se na bratry sluší a patří
Neb společnou silou
Své nepřátele k zemi srazí
Ti dva upíří bratři
Jenž se rádi mají
Avšak dávnou pravdu znají
Jenž v poutu bratrském skrytá jest
Jak nerozvinutý růže květ
Jenž dávnou pravdu skrývá
Jenž v poutě bratském skrytá jest
Pravda dávná avšak prostá
Neb v sourozenecké lásce jest

Nejvyšší síla skrytá bývá i ve světě upířím

Upíří národ

10. dubna 2017 v 21:09 | Iri
Upíří národ

Upíří národ povstává

Neboť večer ze spánku procitá

Když slunce za obzor se skloní

Neboť ke spánku se ukládá

V ten moment upíři procitají

Neb na lov se vydávají

V temných večerech a nocí

Při záři oblohy hvězdné

Jenž stříbřité světlo krajině dá

Upířímu národu tak svou náruč láskyplnou otvírá

Jenž láká a chrání

Před zraky smrtelníků

Jenž v noci své sny poklidně sní

Neboť netuší že čas upířího národa již nastává

Neboť na lov se vydává

Jenž bezpráví trestá

Ty víš kdo jsi II

18. února 2017 v 20:15 | Iri
Ty víš kdo jsi

Avšak ostatní to neví

Jsi princem temným

Jenž lid svůj chrání

Neb spravedlivý avšak i krutý jsi

Neb doba ve které zrodil ses

Krutostí svou známá bývá

Avšak přesto kníže

Jenž temným princem stal se a zrodil se v ní

Neb počátkem tvé cesty tvá doba byla

Ty víš kdo jsi

Avšak ostatní to neví

Neb lid svůj tiše chráníš

Ze stínu noci jenž pod křídly svými

Skrývá tajemství tvá

Avšak zároveň náruč svou ti otevírá

Neboť temným princem jsi

Avšak mnoho tváří máš

Neboť světlem a temnotou zároveň jsi

Ty víš kdo jsi I

17. února 2017 v 20:04 | Iri
Pozor napadli mě dvě básně tak zde je první

Ty víš kdo jsi

Avšak ostatní to neví

Jsi princem temným

Jenž v temnotě se skrývá

A z temnoty samotné lid svůj chrání

Avšak krutým i spravedlivým dokážeš být

Neb doba ve které jsi se zrodil

Krutostí svou známá byla

Avšak přesto cestu tvou ti ukázala

Neb tvojí cestou byla

Ty víš kdo jsi avšak ostatní to neví

Jsi temný princem jenž bez bázně a hany chrání

Jenž v temnotě přítele má

Neboť ta ti svou náruč otevírá

Avšak i přesto všechno svět a lid svůj chráníš

Jsi andělem avšak i upírem

Jsi sám sebou neboť temným princem zrodil ses

Jsi světlem avšak i temnotou

Avšak sám dobře víš kým jsi

snad jen zlí sen

17. ledna 2017 v 16:09 | Iri
snad jen zlí sen
snad není to pravda
kde je najít tě mám
v očích tví
skví se pravda
jenž praví
že přítelkyně jsm
avšak ja naděje nevzdám se
á čekat vudu
snad ozveš se
sad odpovíš na zprávu mou
avška ted zmizels
a čiti tvé rudé v noci planou
avška ja čekat budu na zprávu mou
či snad prosbu
k upířímu národu mám
vy jenž při vladu stojíte
já žádám vás
abyste mi zprávu dali
co se stalou s kamarádkou mou
vím že živa jest avška nevím kde
snad princi temnoty má slav pasná
nebdou tobě lhostejná
tebe já se ptám též
tebe i žádá v tochosti
odpovět tvou čekavám
avšak v srdci svém starost mám

Upír

20. října 2016 v 22:00 | Iri
Báseň upír je věnována všem upírům a upírkám, kteří tiše bdí a nedovolují temnotě, aby pohltila svět lidí, neb bez nich ať je to sebevíce neuvěřitelné by byl tento svět již zatracený. Tak snad přijmou tuto báseň jak formu poděkování a já jen doufám, že se bude líbit a osloví ty co oslovit má .


Jsi upírem, avšak nejsi sám

sám víš, že svého pána máš

avšak ty nezradíš pána svého

neb zrady jeho třes se třes

neb potrestán pak budeš zle

Tiše v temných stínech noci

Pod ochranou noční tmy

Sám líčíš past na svou kořist zas

Avšak oči tvé rudé jak rubíny

Do okolí tvého září zas

Neb rudou zář v nich máš

Či snad černé jak noc jsou

Oči tvé jenž rudé jinak při lovu jsou ?

Avšak nezapomínej zas

Jsi upírem avšak nejsi sám

Svého pána máš

Jenž ke rtům tvým pohár krve přiložil

Neb věčný život ti v něm dal

Avšak on pánem nyní tvým jest

Ten jenž ti tento dar dal

Neb v důvěru v tebe má

Tak pevně při něm stůj a věrný buď

Neb se svými druhy důležitou věc znáš

Avšak i víš, že nikdy nejsi sám neb své věrné druhy máš

Avšak i tak svornost jenž na skále stojí znáš

Přátelství jenž staletí překoná máš

Avšak lásku nekonečnou snad sám jednoho dne zříš

Avšak i poznáš sám či snad již jí znáš ?

Tak hrdě a vzpřímeně stůj

Avšak nikdy nezrazuj

Neb síla tvá v kolektivu a v přátelství spočívá

Temný prin

3. července 2016 v 23:20 | Iri

Temný princ přišel k nám
na křídlech noci přiletěl
k nám.
Sám a sám bez strachu a
hany
celému světu čelí avšak ne
sám
na rtech jeho mírný úsměv
pohrává
když domu mezi své se
navrací
avšak předtím snad ještě
svá tajemství pečlivě skryl
před zraky smrtelníky
neb již on dávno sám
dítětem noci jest
jenž skryté ve stínech tiše číhá
na ty jenž se vůči němu
provinili
a nežli domů ke svým se
navrátí
spravedlnost dávnou vykoná
neb bezpráví on potrestá

Dráculova slza

26. června 2016 v 23:18 | Iri
Po tváři tvé jediná slza skanula
neb zlá zvěst k tobě se dostala
jen zvěst pro tebe zlá
že tvá láska jediná život si vzala
neb nepřítelem oklamána byla
ty živ zdráv ses navrátil
jí jsi však již nespatřil
úsměv , dotyk polibek
hlas její jemný již odvál čas
a srdce tvé zatvrzelé změnilo se v led
jenž milovat ted nechce neb nenalezá klid
nenalézá co hledá
avšak po nocích stale hledá co ztracená jest
snad jednoho dne nalezne a zpět navrátí se cit
jenž v hluboko v srdci skryt před světem tiše spí


Hej Dráculo

3. října 2015 v 21:24 | Iri
Hej dráuclo spíš či bdíš
tak se tě jen tak ptám či fikcí nebo snad skutečnosi jsi ,
lítáš někde po nocích ?
Nebo již ve své hrobce někde navždy sníš:
Hej dráculo tak se tě ptám
sníš či bdíš a po nocích
chodíš na lov do ulic ?
Svou visáž jsi změnil nebo se snad mýlím:
Vypadáš stale jak ten nemilostrdný bojovník ?
Nebo byla snad ve tvém srci kormě surovosti i láska ?
Odpovíš mi či budeš mlčet dál ?
Tak naposled se tě ptám : Hej Dráculo sníš či bdíš ?
Nebo svuj věčný sen někde v hrobce sníš ?
Pakli že ne tak odpověz nebo snad jsi stále zatrvzelí bojovník ?
Hej Dráculo slyšíš ? Já vím že tě sand ruším
avšak o audienci tebe žádám snad teda odpovíš mi
jestliže v tvém srdci kůl nevězí??
Pak tedy věř že tebe já o audienci žádám a na tvou odpověd čekám,
snad se jí dočkám teda pokavad někde v hrobě tvé kosti se již neobrátili v prach
takže
Hej dráculo bdíš či spíš ted na posledy se tě vážně ptám či fikcí , snem nebo skutečností jsi a přes sny se kontaktovat dáš ?
Na tvou odpověd já čekám nebot naléhavu otazku mám a tak odufám
že zapíchnut kulem ještě nejsi a snad že jsi ve ksutečnsoti nebyl zas až tak panovním strašilivým
jak dějiny uváděj
tímto s e s tebou loučím a naposledy o audienci žádam
sice jen pro dneška však tomu sám věř
jesltiže v hrobě nehniješ.
 
 

Reklama